(For English...scroll down.)

Café Sierra Azul
Deze regionale partij werd geproduceerd door kleine koffietelers in het zuiden van Chiapas, Zuid-Mexico. Cafés Sierra Azul ligt in de bufferzone van El Triunfo Biosphere Reserve. Koffieproductie in deze zone volgt zeer strikte richtlijnen om de impact op het ecosysteem te minimaliseren.

Café Sierra Azul zet zich niet alleen in voor het behoud van het milieu, maar ook voor de sociaaleconomische ontwikkeling van zijn leden en de koffiegemeenschap. Via verschillende certificeringsprogramma's streeft de koffiegroep naar een goed en stabiel inkomen voor haar leden. Daarnaast heeft Sierra Azul geholpen bij het opzetten van een brede school waar leden over verschillende onderwerpen kunnen leren. Ze bieden onder meer training met betrekking tot duurzame koffieproductie.

Het is een gewassen koffie, gegroeid tussen 1200 en 1600 meter boven zeeniveau. Koffietelers in het gebied hebben meestal een mix van Typica-, Bourbon- en Mundo Novo-planten op hun boerderijen. Mexicaanse koffieproducenten zijn over het algemeen kleine boeren en bezitten tussen de 5 en 25 hectare grond. Koffie uit Chiapas staat bekend om zijn klassieke, milde kopprofiel. Zijn milde zuurgraad, licht fruitige tonen en overheersend chocoladeprofiel maken het een gemakkelijk drinkbare koffie die heel goed werkt in melanges en als single origin.

Café Sierra Azul
This regional lot was produced by smallholder coffee growers in the south of Chiapas, southern Mexico. Cafés Sierra Azul lies in the El Triunfo Biosphere Reserve buffer zone. Coffee production in this zone follows very strict guidelines to minimize its impact on the ecosystem.

The Café Sierra Azul commits not only to preservation of the environment, but also to the socioeconomic development of its members and the coffee community. Through various certification programs, the coffee group seeks to guarantee a good and stable income for its members. Next to that, Sierra Azul has helped launch a community school where members can learn about various topics. They offer training related to sustainable coffee production among others.

It is a washed coffee, grown between 1200 and 1600 meters above sea level. Coffee growers in the area typically have a mix of Typica, Bourbon & Mundo Novo plants on their farms. Mexican coffee producers are generally smallholders, owning between 5 and 25 hectare of land. Coffee from Chiapas is widely known for its classic, mild cup profile. Its mild acidity, light fruity notes and predominant chocolate profile make it an easily drinkable coffee that works very well in blends and as single origin .