(For Englisch scoll down)

 

Fernando Alfaro en Jose Enrique Gutierrez zijn afstammelingen van generaties koffieproducenten. Samen  runnen zij Finca La Providencia onder de naam

INVERFINCA, SA de C.V. Finca La Providencia,

Ze zijn gericht op gespecialiseerde productie, zit op een 1.100 tot 1.300

meter boven zeeniveau in Cantón La Pandeadura in het departement Ahuacapán, in de Apaneca-Ilamatepec-gebergte.

Dit kavel is afkomstig van een perceel genaamd Guarumal.
En dat is weer vernoemd naar de Guarumo-boom die hier in overvloed aanwezig is

 

In dit perceel trekt de Guarumo-boom bijen aan en vergemakkelijkt bestuiving.

Het biedt ook schaduw voor koffie bomen.

Fernando en Jose gebruiken bi pesticiden, een natuurlijke

alternatief voor pesticiden, om plagen en ziekten te bestrijden.

De koffiekers wordt met de hand geplukt op maximale rijpheid en geleverd

aan de natte molen op de boerderij. Bij intake, worden de kersen hand gesorteerd  op beschadigde, onrijpe of overrijpe koffie kersen.
De kers wordt in luchtdichte zakken gedaan en verzegeld om 68 tot 72 uur te fermenteren. Het geheel wordt bewaard in de schaduw om de fermentatie onder controle te houden.

Na de fermentatie wordt de kers getransporteerd naar de El Carmen molen in Ataco om te drogen op verhoogde bedden.

Werknemers bij de molen draaien de kers vaak om ervoor te zorgen dat het in zijn geheel droogt.

Dit duurt ongeveer 30 tot 32 dagen.

 


Fernando Alfaro and Jose Enrique Gutierrez both come from long lines of coffee producers. Together, they run Finca La Providencia under the name of

INVERFINCA, SA de C.V. Finca La Providencia, focused on specialty production, sits a 1,100 to 1,300 meters above sea level in Cantón La Pandeadura in the Ahuacapán department, in the Apaneca-Ilamatepec mountain range.

This lot comes from a plot called Guarumal. Guarumal is named after the Guarumo tree that abounds in this plot.

In this plot, the Guarumo tree attracts bees andfacilitates pollination.
It also provides shade for coffee trees.

Fernando and Jose use biopesticides, a natural pesticide alternative, to control pests and diseases.

Cherry is handpicked at peak ripeness and delivered to the on farm wet mill.

At intake, workers visually handsort cherry to remove any damaged, underripe or

overripe cherry. Cherry is placed in airtight bags and sealed to ferment for 68 to 72 hours.

Bags are kept under shade to control fermentation.

Following fermentation, cherry is transported to the El Carmen mill in Ataco to sundry on raised beds.

Workers at the mill turn cherry to frequently to ensure even drying. It takes approximately 30 to 32 days for cherry to dry.