(For English, scroll down.)

Coöperatie Guatemala Asoproguate
Ongeveer 150 kleine boeren uit Acatenango, Coban en San Martin maken deel uit van de coöperatie Asoproguate. De coöperatie wil deelnemende boeren toegang geven tot de grotere internationale koffiemarkt. Door toegang te krijgen, hebben kleinere boeren de mogelijkheid om hun bedrijf te laten groeien en streeft naar eerlijke handel voor Guatemalteekse koffietelers.

Asoproguate Coöperatieve structuur
Inspecteurs geven jaarlijks 14-16 workshops. Workshops helpen voornamelijk boeren bij het behalen en onderhouden van hun FTO-certificeringen, maar ze ondersteunen ook boeren bij het starten van nevenactiviteiten zoals shampoo en kledinglijnen. Ze brengen ook meststoffen naar de producenten brengen en kersen verzamelen.

Het grootste deel van het jaar worden de medewerkers van Aproguate collectief bestuurd door acht boerenvertegenwoordigers, de leidende agronoom en de leider van Asoproguate. Vier tot vijf vertegenwoordigers van elke gemeenschap komen eenmaal per jaar bijeen om te stemmen over de toewijzing van de Fairtrade-premie van de coöperatie. Er zijn ongeveer 260 leden aanwezig en stemmen tijdens deze vergadering.

Verwerken
Asoproguate verzamelt kersen van producenten. Na inzameling ontpluizen en fermenteren ze in hun natte molens. Hun partner, Dinamica dry mills, exporteert de bonen.

 

Guatemala Asoproguate Cooperative
Around 150 smallholder farmers from Acatenango, Coban, and San Martin are a part of the Asoproguate cooperative. The cooperative aims to give participating farmers access to the larger international coffee market. By gaining access, smaller farmers have the opportunity to grow their businesses.

The cooperative partners in Acatenango produce around 1000 bags of coffee per year. The two partners in Coban, Seacal and San Cristobal, produce 1,650 and 1,375 bags respectively. The cooperative aims to establish fair trade for Guatemalan coffee growers.

Asoproguate
Cooperative Structure
Fifteen “inspectors” trained by Asoproguate’s head agronomist travel within the Coban, San Martin and Acatenango regions in Guatemala conducting trainings for farmers. Inspectors give 14-16 workshops per year. Workshops mainly help farmers in achieving and up-keeping their FTO certifications but they also support farmers in starting side businesses such as shampoo and clothing lines. They will also bring fertilizers to producers and collect cherries.

For most of the year, Aproguate’s operatives are governed collectively by eight farmer representatives, the lead agronomist and the leader of Asoproguate. Four to five representatives from each community meet once per year to vote on how to allocate the cooperative’s Fairtrade premium. There are approximately 260 members present and voting during this assembly.

Processing
Asoproguate collects cherry from producers. After collection, they depulp and ferment them in their wet mills. Their partner, Dinamica dry mills and exports the beans.